FORÆLDREBESTYRELSEN

KILDENS forældrebestyrelse består af forældre, personalerepræsentant og lederen. Man bliver valgt ind for 2 år af gangen, og der vælges 4 forældre på årsbasis, så der hele tiden er nogen der overlapper hinanden. Har man lyst og energi, kan man kan genvælges og sidde i flere perioder.

I forældrebestyrelsen har man mulighed for at få indflydelse på de principper som ligger til grund for den pædagogik som udmøntes i KILDEN. Man sidder som talerør for resten af forældregruppen, og skal i den forbindelse huske, at der ikke skal tales om det enkelte barn men i generelle vendinger. Personalesager hører ikke under bestyrelsen.

Medlemmerne af forældrebestyrelsen har tavshedspligt.

Referater fra forældremøder og bestyrelsesmøder sendes ud til forældregruppen i KILDENS nyhedsbrev.

Hvis du vil i kontakt med forældrebestyrelsen i KILDEN kan du skrive til bestyrelsen@musikboernehuset.dk.

​Venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i KILDEN


Firmanavn & CVR​

Musik- og Naturbørnehuset

CVR: ​32623638

Find os

Østerbro 4A

5690 Tommerup

Kontakt os