FORÆLDREBESTYRRELSEN

KILDENS forældrebestyrelse består af forældre, personalerepræsentant og lederen. Man bliver valgt ind for 2 år af gangen, og der vælges 4 forældre på årsbasis, så der hele tiden er nogen der overlapper hinanden. Har man lyst og energi, kan man kan genvælges og sidde i flere perioder.

I forældrebestyrelsen har man mulighed for at få indflydelse på de principper som ligger til grund for den pædagogik som udmøntes i Kilden. Man sidder som talerør for resten af forældregruppen, og skal i den forbindelse huske, at der ikke skal tales om det enkelte barn men i generelle vendinger. Personalesager hører ikke under bestyrelsen.

Medlemmerne af forældrebestyrelsen har tavshedspligt.

Her kan du finde information fra forældrebestyrelsen samt referater.


​Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen

Medlemmer af forældrebestyrelsen 2017-2018

Christian– Næstformand og far til Boas (Hornugle)

Anders – Formand og far til Vigga (Hornugle) og Nova (Klokkefrø)

Katrine - Mor til Liv (Brumbasse) og Thor (Fløjtetudse)

Lars - ​Pædagog på Hornuglestuen

Birte – Leder i Kilden

Ni​els Vissing - Formand for "Tonen i livet"

Malene - ​Mor til Laura (Braumbasse ) og Freya (Klokkefrø)

Louise - Mor til Leonora (Klokkefrø)

Linda - Mor til Laura (Brumbasse)

Jesper - Far til Vibe (Fløjtetudse)

Firmanavn & CVR​

Musik- og Naturbørnehuset

CVR: ​32623638

Find os

Østerbro 4A

5690 Tommerup

Kontakt os