MUSIK

Sangen og den musikalske leg er en vigtig del af vores dagligdag, som skaber en særlig grundtone og stemning i Kilden.

Hver dag synger og spiller børn og voksne med hinanden.

Det foregår som:

-​en del af vores daglige rutiner

-​en spontan idé midt i det hele

-​tilrettelagte, musikpædagogiske forløb i små og store grupper.

De musikalske forløb tager afsæt i barnets glæde ved den musikalske leg og har fremfor alt til formål at formidle en samhørighedsfølelse og oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Et fællesskab som bygger på tryghed, leg og livsglæde.

Det musikalske fællesskab rummer en særlig mulighed for at være og lære på mange forskellige områder: fantasi, lydhørhed, selvværd, koncentrationsevne, musikalitet samt sproglig, kommunikativ og social udvikling.

I musikforløbene indgår både stille, vilde, sjove, uhyggelige, søde, glade og sørgelige sange. På den måde får barnet mulighed for at mærke og genkende forskellige følelser i det musikalske samspil med de andre børn og voksne.

Trygge stunder med sang og musik lagres som positive erfaringer i barnets hukommelse. Det betyder, at de musikalske oplevelser i den tidlige barndom vil kunne danne grundlag for et liv med rige musikalske oplevelser.​​

Firmanavn & CVR​

Musik- og Naturbørnehuset

CVR: ​32623638

Find os

Østerbro 4A

5690 Tommerup

Kontakt os