LEG & DALIGDAGEN

Børn trives, udvikler sig og lærer i socialt samspil med andre børn.

Derfor er det så vigtigt at skabe rum for, at alle børn indgår som betydningsfulde deltagere i et eller flere børnefællesskaber i løbet af dagen.

Vores børn leger, undersøger, prøver sig frem, fejler, laver sjov, fortæller historier, bliver uvenner og gode venner igen, gynger på redegyngen, eksperimenterer, bygger robotter i vores træværksted, laver en sang, kaster med puder, bygger op og river ned, putter dukker i seng, finder frøer, fejer fliser, laver chokoladefabrik i sandkassen, rutsjer på rutsjebanen, fanger røvere, tegner giraffer, laver mudder-kager….

De fysiske rammer er vigtige for at legen i små og store fællesskaber kan opstå, udvikle sig og fortsætte over tid. En stor del af dagen i Kilden er vi udendørs på vores legeplads, på engen med den store bakke eller i skoven. Indendørs er der mulighed for, i små grupper, at trække sig tilbage i små afgrænsede hjørner og fordele sig i husets små og store rum.

Legen er det centrale omdrejningspunkt i barnets børnehaveliv. Det er den voksnes ansvar at sikre, at de børn som befinder sig i en udsat position, får støtte til at vende tilbage som betydningsfuld i et børnefællesskab...

2-3 dage om ugen er der planlagt voksenstyrede aktiviteter hvor børnene i aldersopdelte grupper laver:

-​musik og sang

-​aktiviteter i skoven og i træværkstedet

-​maler, klipper og klistrer i kreativt værksted.

Firmanavn & CVR​

Musik- og Naturbørnehuset

CVR: ​32623638

Find os

Østerbro 4A

5690 Tommerup

Kontakt os