HVERDAGEN

Hverdag og pædagogik

Institutionen er den inspirerende ramme om et menneskeligt fællesskab hvor musikalitet, fantasi og kreativitet udvikles og stimuleres.


​Samværet mellem børn, forældre og personale bygger på gensidig tillid og respekt.


​Disse overordnede værdier udmønter sig i “KILDENS” hverdag som skal være præget af:

  • Understøttelse af børnenes nysgerrige og undrende tilgang til verden gennem den voksnes medleven og engagement.
  • Sang og musik er en integreret del af hverdagen, som en daglig kilde til glæde, livsbekræftelse og inspiration.
  • Børnene færdes dagligt i naturen – både som legeplads og som det “rum” hvor naturens mangfoldighed og årstidernes skiften erfares.
  • Børnene oplever regler, rutiner og ritualer såvel som spontanitet og muligheden for at træde uden for “normen”
  • Vi udvikler og igangsætter løbende aktiviteter som tilpasses den aktuelle børnegruppe, med det formål at skabe en helhed, hvor alle børn oplever sig som en del af fællesskabet

Firmanavn & CVR​

Musik- og Naturbørnehuset

CVR: ​32623638

Find os

Østerbro 4A

5690 Tommerup

Kontakt os